Velferds​teknologi

Vi har løsninger som bidrar til økt trygghet og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen.

Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende.

Velferdsteknologi er et samlebegrep for tekniske løsninger for økt
sikkerhet, trygghet og bedret livskvalitet for mottakere av omsorgstjenester.

I våre løsninger fokuserer vi på integrasjon og applikasjoner, og å kunne levere så åpne og tilgjengelige systemer som mulig.

Med integrasjon mener vi muligheten for full toveis samspill mellom ulike typer systemer, også systemer av andre fabrikat enn de vi fører selv. Kunden skal så langt det er mulig kunne velge det system de selv mener er best egnet til sitt behov, og så skal vi sørge for at systemene spiller sammen.

Med applikasjon mener vi funksjoner som bidrar til at målet om økt sikkerhet, trygghet og livskvalitet oppnås, og som samtidig sikrer personalet en enklere hverdag.

 

velferdsteknologi

Ring oss
Tele-Com Bergen AS - 55 92 58 00
Tele-Com Midt-Norge AS - 74 04 45 00
Tele-Com Oslo AS - 23 68 90 00
Kontakt meg