MobiCall alarmløsning

«All varsling til ønsket enhet».

MobiCall er en alarm og hendelsesserver for håndtering av alle typer alarmer. Løsningen har mulighet for tilknytning av mange ulike typer alarmløsninger og alarmutløsere. Alarmhendelser kan også settes opp til å eskaleres om ønskelig. Dette gjør at Mobicall er en fleksibel løsning både i forhold til dagens men også morgendagens behov.

Med Mobicall kan man sentralisere all alarmhåndtering og få kontroll på alle hendelser som er tilknyttet løsningen.  Med et godt administrasjons- og statistikkverktøy kan man enkelt få en god oversikt over tilknyttede enheter og administrere disse, samtidig som man kan hente ut rapporter og hendelseslogger.

For økt sikkerhet kan løsningen leveres med full redundans av Mobicall server.

Ved fremtidige investeringer innen alarmhåndteringer kan man standardisere på eksempelvis SCAIP protokollen, da MobiCall allerede støtter denne.

Eksempler på bruksområder:

Helse

  • Sykesignalanlegg
  • Pasientvarslingssystem
  • Trygghetstelefoner
  • Smartehjem

Evakueringsløsninger

  • Varsling ved behov for evakuering

Tradisjonelle alarmløsninger

  • Brannalarm
  • Heisalarm
  • Tekniske alarmer

Overfallsalarm

  • Varsling ved akutt behov for assistanse

 

mobiCall_alc

Ring oss
Tele-Com Bergen AS - 55 92 58 00
Tele-Com Midt-Norge AS - 74 04 45 00
Tele-Com Oslo AS - 23 68 90 00
Kontakt meg