Personvern

Personvernerklæring – Tele-Com selskapene

Tele-Com selskapene er IKT kompetanse bedrifter og er leverandører av produkter og tjenester innen telefoni, datakommunikasjon og velferdsteknologi til det Nordiske næringsmarkedet.

Alle bedrifter, organisasjoner, enkeltpersonforetak, foreninger og offentlig forvaltning med organisasjonsnummer kan bli kunder hos oss.

Vi bruker organisasjonsnummeret for å kontrollere bedriftens identitet og for å oppdatere kunderegisteret vårt med bedriftens opplysninger. Vi henter inn og oppdaterer bedriftens adresseopplysninger fra offentlige registre.
Vi henter også inn opplysninger av generell karakter, som for eksempel antall medarbeidere, organisasjonsform, og lignende fra offentlige registre for å kunne gi bedriftene bedre og mer tilpassede tilbud.

Ta kontakt med vår administrasjon for å få oppgitt opplysninger om Deres bedrift og for å få innsyn i eventuelle opplysninger vi har lagret.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Tele-Com Bergen benytter cookies(informasjonskapsler) på våre nettsider. En «cookie» er en liten tekstfil som lagres på din pc og benyttes til å kjenne deg igjen og se hva du gjør mens du besøker nettstedet. Les mer om cookies her


Behandling av personopplysninger.

I Tele-Com selskapene er vi forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt i henhold til EUs-generelle personvernforordning (GDPR) 2016/679, datert 27. april 2016.

Tele-Com Bergen AS org.nr 950 576 154 MVA, Tele-Com Midt-Norge AS org.nr 997 880 439 MVA og Tele-Com Oslo AS org.nr 912 193 616 MVA er ansvarlige for personopplysningene som behandles i forbindelse med kundeforhold hos oss.

Denne personvernerklæringen forklarer, når og hvorfor vi samler inn personlig informasjon, hvordan vi bruker den, under hvilke betingelser vi kan gi det til andre og hvordan vi sikrer dette. Denne personvernerklæringen gjelder for kjøp av våre produkter, tjenester og våre salgs-, markedsførings- og oppfølgingsaktiviteter i både kontraktsammenheng og for enkeltkjøp.

 

Hvilke opplysninger samler vi inn og behandler?
Ved etablert kundeforhold hos oss, behandler vi personopplysninger om bedriftens representant(er) i tillegg til firmaets navn og kontaktinformasjon. Altså navn, tittel, e-postadresse, mobilnummer og hvordan det foretrekkes å bli kontaktet. Hvis du oppgir personopplysninger for andre enn deg selv når bedriften registreres som kunde hos oss, har du ansvaret for at bedriftens representant får informasjon om disse betingelsene og om hvordan vi behandler personopplysninger.
Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål mottatt fra deg i tjenesterelatert kommunikasjon og aktiviteter, for eksempel fra møter, telefonsamtaler, dokumenter, e-post, HelpDesk, sosiale medier.
Informasjon i opplastede innlegg, kommentarer, bilder/videoer etc. på vår facebook-side kan sees av alle og dermed brukes til formål utenfor din og vår kontroll.

Tele-Com selskapene er derfor ikke ansvarlig for informasjon du deler her.

Tele-Com selskapene samler ikke inn eller behandler sensitive personopplysninger eller unike identifikatorer.

 

Hva er formålet med behandlingen av personopplysninger?
Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig til salg, markedsføring og for å oppfylle våre forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.
Dine personopplysninger, som representant for bedriften, blir behandlet for følgende formål:

• Registrering av din bedrift med kontaktperson(er) i vårt kunderegister.
• Utføre kontraktsforpliktelser som ordrebekreftelse, lisensdetaljer, rapporter, faktura, påminnelser og lignende.
• Oppfølging av innkommende forespørsler (HelpDesk, e-post, eller telefonsamtaler).
• Svare på henvendelser via vår hjemmeside.
• Gi deg tilgang og tjenester relatert til vår kundeportal på vår hjemmeside.
• For å kunne sende deg tilbud basert på bedriftens ønsker, behov og innkjøpshistorikk, samt informasjon om nye eller oppdaterte produkter og tjenester.
• Gjennomføre kundeundersøkelser.
• Utføre direkte salgsaktiviteter i tilfeller der legitime og felles interesser er etablert.

 

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke
Innsamling av personopplysninger vil bli gjort ved å be om skriftlig samtykke fra den enkelte. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i våre systemer.

 

Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter
Vi bruker personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

 

Innsamling av personopplysninger basert på legitim interesse
Vi kan bruke personopplysninger dersom det anses å være av legitim interesse, og hvis de registrertes personverninteresser ikke tilsidesetter denne interessen. Normalt, for å etablere det juridiske grunnlaget for datainnsamling, er det gjort en vurdering hvor en felles interesse mellom Tele-Com selskapene og den enkelte personen er identifisert. Dette juridiske grunnlaget er i hovedsak knyttet til salgs- og markedsføringsformål. Vi vil alltid informere personer om deres personvernrettigheter og formålet med innsamling av personopplysninger.

 

Deler vi personopplysningene dine med tredjepart?
Vi hverken deler, selger, leier eller handler med dine opplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke, unntatt fra det som er beskrevet nedenfor:

• Vi vil dele dine personlige opplysninger dersom det kreves av loven, eller hvis vi som selskap med rimelighet mener at opplysningene er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og / eller å overholde en rettslig prosedyre, rettsordre eller rettslig prosess. Vi vil imidlertid gjøre alt vi kan for å sikre at personvernrettighetene dine fortsatt er beskyttet
• Når en av våre partnere står som hoved-/underleverandør i kontraktsammenheng med kunde.
• Produktleverandør ved eventuell reparasjon eller utbedring ved reklamasjoner.
• Innleide ressurser, for eksempel elektriker i forbindelse med installasjoner.

Når Tele-Com selskapene overfører opplysningene dine til en annen bedrift som behandler dem på oppdrag for oss som databehandler, har vi avtaler med instruksjoner om behandling av personopplysninger, konfidensialitet og sikkerhet.

Bedrifter/partnere vi deler personopplysninger med:

• Telecom Norden AS org.nr 985 055 564
• Ing Dahm & Bagle AS org.nr 911 121 956

 

Hvor lenge oppbevarer vi dine personlige data?
Personopplysninger slettes når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige eller når du har bedt om korrigering eller sletting. Hvis vi får informasjon om at du ikke lenger arbeider i bedriften eller ikke lenger skal representere bedriften, vil dine personopplysninger slettes på en sikker måte.

 

Arkivering av personopplysninger
Arkivering av personopplysninger gjøres i våre fagsystemer og noen tilfeller i papirform i arkivskap.

 

Hvordan sikrer vi personopplysninger?
Arkivskap er sikret ved at kun ansvarlig personell har nøkkel til arkivskap, samt at lokaler er sikret ved hjelp av adgangskontrollsystem.
Fagsystem er sikret ved at kun autorisert personell har tilgang til personopplysninger via lisensiering i fagsystemet og personlig innlogging ved hjelp av brukernavn og passord.

 

Rutine for sletting av personopplysninger
Våre rutiner for sletting er å slette all informasjon i alle våre fagsystemer samt all backup for tilhørende fagsystemer. Papirutgaver og fysiske arkiver makuleres.

 

Dine rettigheter til dine personlige opplysninger
Du har følgende rettigheter med hensyn til dine personlige data:

• Rett til å be om innsyn i alle personopplysninger som vi behandler om deg.
• Rett til å be om korrigeringer eller sletting av personopplysninger, samt til å be om begrensning av den behandlingen av personopplysninger som vedrører deg.
• Rett til å be om at personopplysningene dine slettes når det ikke lenger er nødvendig for Tele-Com selskapene å beholde slike data.
• Rett til å trekke tilbake samtykke til personlig databehandling når som helst. For eksempel, ditt samtykke til å motta elektronisk markedsføringskommunikasjon. Merk at du fortsatt kan motta administrativ kommunikasjon eller systemmeldinger.
• Rett til å motsette seg behandling av personopplysninger, dersom databehandling er basert på legitim interesse og / eller direkte markedsføring.

• Rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på feil måte.

 

Endringer i denne personvernerklæringen
Tele-Com selskapene forbeholder seg retten, etter gjeldende regler, til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Hvis vi foretar endringer som betydelig endrer vår personvernspraksis, vil vi varsle deg om dette før endringen trer i kraft.

Kontakt
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss.

 

Bergen 26. april 2018

Ring oss
Tele-Com Bergen AS - 55 92 58 00
Tele-Com Midt-Norge AS - 74 04 45 00
Tele-Com Oslo AS - 23 68 90 00
Kontakt meg